Kontakt

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss i CR-teamet:
maila oss på: camproslagen@gmail.com
Eller ring:
Linda Wrangell Sjögren, Projektledare Camp Roslagen
Tel: 073-558 24 11