Deltagaravgift

Deltagaravgiften för att vara med på Camp Roslagen är 850 kr.  För syskon från samma familj betalar första barnet fullt pris, 850 kr, övriga barn betalar 650 kr.  Från och med den 10 juni är det en tilläggskostnad på 100 kr för samtliga anmälningar. Önskas fritidsplats under CR-veckan tillkommer en kostnad på 200 kr. Betalningen sker till bg: 913-3927 i samband med anmälan. Vid betalning vänligen ange barnets namn samt huvudidrott och eventuell CR-Fritids. Oss tillhanda senast fredagen den 13 juni för att få deltagarpaketet vid inskrivningen, betalningar inkommande efter det kommer få sitt deltagarpaket när betalningen är oss tillhanda.

Om du är efteranmäld eller betalar in deltagaravgiften senare och betalningen inte har kommit oss tillhanda innan den 13 juni, vänligen ta med en kvittens på att betalningen är gjord för att kunna få deltagarpaket under inskrivingen.

Vi ses på söndag!